گلدستون اصلی ترین تامین کننده تایربرای خودروسازان مطرح کشور

هفدهمین نمایشگاه صنعت قطعات خودرو تهران در روزهای ۹ الی ۱۲ آبان ماه سال ۱۴۰۱ با حضور مسئولین کشوری  و مدیران صنایع بیش از ۱۰۰۰ عرفه از صنایع کوچک  تولیدی و صنایع بزرگ تولیدی قطعات افتتاح گردید از شرکتهای شاخص دراین نمایشگاه می توان از سازه گستر و ساپکو نام برد . از میان تایر سازان داخلی شرکت مجتمع صنعتی …