تایرهای سنگین رازی دریافت کننده مهر تایید استاندارد اروپا

مهر تائید اتحادیه اروپا برکیفیت تایرهای باری و اتوبوسی (TBR ) رازی تایرهای باری و اتوبوسی رادیال (TBR) رازی با گذر از استاندارد مرحله۲ ECE-R117 موفق به دریافت تائیدیه E1 از مرکز Kraftfahrt-Bundesamt  (KBA ) آلمان شدند. E1 مهندس افشارایمانی مدیرعامل شرکت سبلان‌تایر رازی با اعلام این مطلب افزود که تایرهای ارسالی این شرکت بر اساس استانداردهای ECE-R54 و ECE-R117 …