خودکفایی در تولید تایرخودروهای سنگین

دكتر محمد تقي گنجي،رييس انجمن صنفي صنعت تايركشوردرگفتگو بااطلاعات:

باوجود آن كه توليدانواع تاير خودروي سبك دركشور بالاست اماكشوراز نظرتوليدتاير خودروهاي سنگين ظرفيت چندان زيادي ندارد ولذا واردات دراين بخش بالا بوده وارزبري فراواني داشت. درهمين حال بخش خصوصي از مدتي پيش ودركوران تحريم ها، سرمايه گذاري برروي احداث كارخانه اي پيشرفته كه بتواند تايرخودروهاي سنگين مورد نياز كشوربا بالاترين استانداردها راتامين وواردات اين كالا را به طور كامل متوقف كند را دردستور كار قرارداد كه اين پروژه حدود ۲ هفته قبل با حضور دكتر حسن روحاني،رييس جمهور دراردبيل به بهره برداري رسيد.بهره برداري از اين خط توليد كه چندين ماه زودتر از موعد پيش بيني شده اتفاق افتاد، مي رودكه قدم هاي آخر درخودكفايي كشور در توليد تايرخوردوهاي سنگين رابردارد وعلاوه بر اشتغالزايي ،كشوررااز ارزبري هنگفت واردات اين كالا بي نيازكند.دراين باره با دكتر محمد تقي گنجي، رييس انجمن صنفي صنعت تايركشورگفتگو كرده ايم كه از نظر مي گذرد.

وضعيت فعلي كشور درتوليد تاير خودروهاي سنگين چگونه است؟

بااينكه بين ۶۰ تا ۷۰ درصدنياز كشور به تايرهاي سنگين هم اكنون درداخل كشورتوليد مي شود اما بخاطر كسري توليد،مجبور به واردات وارزبري هنگفت سالانه هستيم،ضمن اينكه بخاطر شرايط تحريم به هر حال ممكن است درتامين نياز كشوراز طريق واردات،وقفه هايي به وجود آيد ومشكلاتي راايجاد كند. تاير-بخصوص تايرخودروهاي سنگين چون كاميون،اتوبوس،ميني بوس،كاميونت وغيره- مولفه بزرگ وتعيين كننده اي در رواني وبه موقع بودن جريان حمل ونقل كالا در كشور داردولذا تامين پايدار آن هدف مهمي است كه با توليد پايدار داخلي بيشتر محقق خواهدشد تا واردات.لذا بخش خصوصي فعال درصنعت تايربه همين دليل واردگود شدويكي از بزرگترين ومدرنترين كارخانه هاي توليد تاير سنگين كشورومنطقه راراه اندازي كردكه با توجه به سرعت بالای احداث، در یازدهم دی ماه جاري توسط رئیس جمهور به بهره برداری رسید.این افتتاح در حالی اتفاق افتاد که سرمایه گذاربخش خصوصي زودتر از موعد به قول خود عمل كرد و قبل از پایان سال پروژه افتتاح شد.

اين كارخانه جديد چه ويژگي هايي دارد؟

همان گونه كه وزير صنعت هم اعلام كرده، اين كارخانه يكي از مهمترين واحدهاي توليدي كشور وگامي مهم در خودكفايي كشور در توليد تايرهاي سنگين است .اين كارخانه بزرگترین کارخانه تولید تایرهای سیمی كشور است كه در اردبیل قراردارد.قسمتی از فناوري مورد استفاده دراين كارخانه دانش بومي است ودربخشي از آن هم از شركت هاي خارجی استفاده شده است.البته بخشي از دستگاهها هم از خارج ومطابق بافناوري روز دنيا وارد شده است. این در حالی است که با افتتاح پروژه های این چنینی در اوج تحریم ها مي توان به خودکفایی کامل و بی نیازی از واردات رسيد.درواقع اين گونه اقدامات بخش خصوصي تحقق عملي وواقعي اقتصاد مقاومتي است.نوع تايري كه دراين كارخانه توليد مي شود از نوع راديال تمام سيمي است. توجه داشته باشيد كه تایرهای تمام سیمی به علت عمر طولانی تر در مقایسه با تایرهای فعلی بایاس و قابلیت دو تا سه بار روکش کردن پس از مصرف، برای مصرف کننده نهایی بسیار مقرون به صرفه خواهد بود که علاوه بر صرفه جویی به جلوگیری تخریب محیط زیست کمک شایاني مي كند. مزیت دیگراين نوع تاير کاهش مصرف سوخت ، عمر طولانی ، تعویض آسان و ایمن تر و راحتی بیشتر برای مصرف کننده است.

فناوري به كاررفته در توليد تايرهاي سنگين اين كارخانه چگونه است؟

فناوري استفاده شده وماشين آلاتي كه ما دركارخانه اردبيل داريم،درمنطقه حرف اول را مي زند. به عنوان مثال از ماشين آلات این پروژه  مي توان به استفاده از مجهزترین بنبوری های صنعت تایر(بنبوری یکی از دستگاه های صنایع لاستیک وتايرسازی است که برای مخلوط کردن مواد لاستیکی به کار می رود) در منطقه اشاره كرد . این بنبوری با حجم بالای ۴۰۰ کیلو می تواند حجم تولید را بسیار بالا ببرد. این در حالی است که به دلیل بالا بودن سطح تکنولوژی این بنبوری، قابلیت تولید کامپاندها (تركيب ومخلوط) با درصد بالای سیلیکا را نیز خواهیم داشت.

ظرفيت توليدلاستيك سنگين دراين كارخانه چقدر است؟

این پروژه با هدف تولید ۲۵۰۰۰ تن يا ۳۰۰هزار حلقه لاستيك راديال تمام سيمي (آل استيل )سنگين در سال در ۹ سایز وانتی ، اتوبوسی و کامیونی کلید خورد . هزینه انجام شده برای این پروژه به صورت ارزی و ریالی مبلغی معادل ۱۲۰۰میلیارد تومان به نرخ فعلی بوده است  . با ایجاد این پروژه، آرتاویل تایر(با نام تجاري گلدستون) با توجه به تولیدات دیگر خود در خط قدیم توانست به ۶۰ هزارتن تولید تاير در سال دست یابد.

وميزان اشتغال وصرفه جويي ارزي آن ؟

تعداد اشتغال زایی این طرح در سطوح مختلف ۶۰۰نفر خواهد بود . از مزایای این طرح علاوه بر ایجاد اشتغال ، صرفه جویی در ارز بری خواهد بود. در حال حاضر به ازای واردات هر کیلو تایر ۴ دلار ارز از كشور خارج مي شود  در صورتی که با اجرای این طرح ،میزان ارزبری برای هرکیلو تایر حدود ۱/۲دلار خواهد بود که این موجب صرفه جویی معادل ۷۵میلیون دلار به صورت سالانه خواهد بود. با اجرای این طرح می توان بخش قابل توجهي از نیاز داخل به تايرهاي سنگين را تامین كرد كه اين به معني تولید یک تایر با کیفیت و شناسنامه دارهم خواهد بود وسرمایه گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی می توان بخش قابل توجهی از نیاز داخل به تایرهای سنگین را تامین کرد که این به معنی تولید یک تایر با کیفیت و شناسنامه دار هم خواهد بود

براي صادرات تايرهاي سنگين هم برنامه اي وجوددارد؟

ما براي صادرات تايرهاي سنگين تا ۲۵ درصد محصول توليدي آمادگي داريم.دراین پروژه ضمن تامين نیاز داخل خودروسازان مي توان نيازمحصولات را به بازارهای هدف صادراتی منطقه و همسایگان ارسال كرد كه با توجه به كيفيتي كه اين محصولات دارد به نظر مي رسد با استقبال خوبي هم روبرو شود. اما اولويت ما فعلا تامين نياز داخل است اما فرصت هاي صادارتي قابل توجهي هم داريم كه درزمان مناسب استفاده خواهدشد.

باافزايش توليد تايرهاي سنگين دركشور چه كمكي به تعديل قيمت آن دربازارخواهدشد؟

روشن است كه افزايش توليدداخل تاير با ارزبري پاييني كه دارد مي تواندبه بازار تعادل ببخشد وثبات رااز نظر تامين كالا ايجاد كند كه اين امرخودبه خود باعث آرام شدن بازارمي شود كه مي تواند مقدمه كاهش قيمت هم باشد.همان گونه كه گفتم درشرايط تحريم ريسك واردات كالا واز جمله تاير به كشور بالاست چراكه مشكل انتقال ارز وغيره وجوددارد. لذااتكاي كشور به واردات مي تواند ثبات تاير از نظر موجودي كالا را با مشكل مواجه كند.اما وقتي توليد داخل افزايش يابد،دست كم نگراني از تامين كالا وجود نداشته وجلوي شوك هاي قيمتي وجوسازي دلالان گرفته شده وتنظيم بازار راحتتر انجام مي شود.اين هميشه شعار ما بوده است كه دولت بايد اولويت را به حمايت از توليد داخل بدهد نه واردات.بخصوص درشرايط فعلي ودرحالي كه دريافته ايم بايد طوري درتوليد قوي باشيم كه هيچ تحريمي روي مااثرنكند،تخصيص ارزبيش از اندازه وتسهيل واردات وكاهش هزينه هاي آن به گونه اي كه كالاي داخلي را از رقابت قيمتي بازدارد،خلاف اقتصاد مقاومتي وهرنوع منطق اقتصادي ديگري است.درهمين كارخانه اي كه رييس جمهور افتتاح كردند بخش خصوصي با جديت وارد عمل شدوبا حمايت وزارت صنعت،پيش از موعدكاررا به سرانجام رساند. اين نشان مي دهد حتي درشرايط تحريم اگرحمايت دولت باشدبخش خصوصي پاي كار است ومي تواند منشا تحولات مهمي باشدكه راه خودكفايي كشور دركالاهاي مهم را هموار مي كند.

یک نظر ارسال کن . . .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *